عنوان صفحه یا پنجرهاقدامشرح تغییرات نرم افزارنگارشمستندات
کاردکس کالاارتقاءگزارش براساس "تاریخ" و به صورت Desc سورت باشد (جدیدترین تاریخ بالاترین)14020703
دفتر روزنامهخطادکمه جستجو را که کلیک میکنیم، exp ظاهر می شود.14020703
ثبت ملاقات و برنامه کاریارتقاءاگر ازقبل، داخل cbo "ملاقات با" مواردی اضافه (add) شده باشد (مثلا از ثبت ملاقات قبلی) و بعد دکمه "جدید" را کلیک کنیم، داخل cbo خالی شود.14020703
انبارگردانیخطا1- برچسب دکمه جستجو سروته نوشته شده است. 2- وقتی دکمه جستجو را کلیک میکنیم انگار گرید داخل یک loop افتاده باید و جدول بدون اینکه پر بشود، اسکرول عمودی جدول مدام بالا و پایین می رود.14020703
ثبت ملاقات و برنامه کاریارتقاءاز همین پنجره اول یک ملاقات ثبت می کنم، بعد دکمه جدید را که کلیک میکنیم (برای ثبت ملاقات دومی) ، مورد دوم را به اشتباه روی ردیف اول (قبلی) آپدیت می کند.14020703
معرفی کالاخطاسربرگ گزارش گیری> حذف بعضی از کالاها (به خاطر افزودن سال مالی جدید بدون بستن سال مالی قبلی) خطا می دهد.14020619
گزارش موجودی انبارخطادر بدو ورود با کلیک دکمه "ورود به انبار" یا برنامه crash می کند و یا exp ظاهر می شود.14020619
پروفایل پروژه برون سازمانیارتقاءسربرگ گزارش گیری> راست کلیک > جستجو براساس> نام پیمانکار تکراری ، کلمه "پیمانکار" اشتباه تایپ ی دارد.14020703
مشاهده چک لیست کنترلیخطا1- از پنجره راهنمای تعریف فرآیند، دکمه مشاهده چک لیست کنترلی را کلیک میکنیم، در پنجره ظاهر شده، روی هدر کلیک میکنیم، سپس دکمه Esc را کلیک میکنیم> Exp ظاهر می شود.14020619
صفحه اصلیارتقاءزمان ماندگاری "آلرت نسخه جدید" بر روی صفحه به 60 ثانیه افزایش پیدا کند.14020619
حواله خروج از انبارارتقاء1- نام سربرگ "مشاهده" تغییر کند به "ثبت" 1- سربرگ ثبت> تلفن ثابت حذف شود و به جای آن "نوع" به صورت cbo اضافه شود. 2- سربرگ ثبت> کشوی نوع دارای مقادر {فروش، ضایعات، مصرف خط تولید، خروج امانی} باشد. 3- سربرگ گزارش گیری> جستجو براساس "نوع" اضافه شود. 4- سربرگ گزارش گیری> ستون "نوع" بعد از ستون انباردار اضافه شود.14020619
صفحه اصلیخطامنوی انبارداری> گزارشات و نمودارها> گزارش کالا و خدمات را وقتی انتخاب میکنیم، exp ظاهر می شود. 14020619
تعریف صندوقارتقاءراست کلیک> حذف> exp ظاهر می شود.14020619
اطلاعات سرویس دستگاهجدید1- برچسب سویچ انبار شرکت تغییر کند به "انبار مرکزی" 2- بین کادر قطعات مصرفی و خدمات انجام شده یک کادر جدید با عنوان "قطعات داغی" اضافه شود. فیلدهای {کد، نام قطعه، تعداد، شرح} ودکمه افزودن و حذف داشته باشد. (فیلد مبلغ نیاز نیست)14020619
اطلاعات سرویس دستگاهخطادر کد کالا enter میکنیم> پنجره جستجوی کلا باز می شود> وقتی از پنجره جستجوی کالا، کالایی را انتخاب میکنیم، "کد کالا" و "نام کالا" و "مبلغ فروش" به پنجره اطلاعات سرویس دستگاه بر نمی گردد.14020619
12345678910...