عنوان صفحه یا پنجرهاقدامشرح تغییرات نرم افزارنگارشمستندات
catalog.aspxارتقاءجداول مرتبط، از روی هاست خودمون به دیتابیس منتقل شود (مشابه کاری که برای استخدامی انجام دادیم)14021004
masterPage.aspxجدید1- به انتهای لیست سفارشی سازی (سمت چپ) برنامه یک صفحه جدید با برچسب "تنظیمات پیامک" اضافه شود. 2- فیلدهای تنظیمات "پیامک خدماتی" از جمله {نام کاربری، رمز عبور، شماره پنل، هزینه هر پیامک} و همچنین دکمه {جدید، ذخیره} در این صفحه طراحی شود. 3- با کلیک دکمه "ذخیره" ، تنظیمات پیش فرض ارسال پیامک روی حالت "متنی-خدماتی" قرار بگیرد (یعنی ارسال از داخل پردیس هم به صورت پیش فرض روی حالت خدماتی برود.) 4- در عنوان پنجره برچسب "تنظیمات پیامک خدماتی" قابل رویت باشد تا کاربر متوجه باشد که تنظیمات چه حالتی را انجام می دهد.14020723
meetingKartable.aspxارتقاءستون عملیات > دکمه حذف > در بالای جدول یک waitingProgressBar را نمایش بدهد.14020718
AddContract.aspxارتقاءسشن فایل پیوست > ستون عملیات > دکمه حذف فایل پیوست > در بالای جدول یک waitingProgressBar را نمایش بدهد.14020709
receiveSms.aspxجدید1- یک صفحه گزارش جدید با ستون های پیوست2 برای نمایش پیامک های دریافتی طراحی شود. 2- فیلتر 10 رکورد آخر اضافه شود. 3- در بالای صفحه جستجو براساس {کد اشتراک، نام مشترک، نام موسسه، همراه} اضافه شود. پیوست1 4- ستون پیگیری به صورت لینک باشد، با کلیک آن، متن پیامک در یک کادر در پایین صفحه نمایش داده شود و پیامک به وضعیت "خوانده شده" تغییر کند. 5- ستون عملیات با گزینه "حذف" اضافه شود. 6- سطح دسترسی "حذف پیامک دریافتی" اعمال شود. پیوست314020703
startPage.aspxجدید1- در بالا سمت چپ صفحه در قسمت نوتیفیکیشن ها ، آلرت ملاقات فقط خود شخص (دریافتی) اضافه شود. 2- الگوریتم: قرار ملاقات برای "کاربر جاری" باشد + ملاقات با وضعیت در "انتظار" باشد + تاریخ ملاقات "روز جاری" باشد. 3- با کلیک روی آلرت، کارتابل ملاقات (meetingKartable.aspx) باز شود. 14020703
messageKartable.aspxارتقاءستون عملیات > دکمه حذف > در بالای جدول یک waitingProgressBar را نمایش بدهد.14020618
startPage.aspxارتقاءبا کلیک روی پیغام "پیامک دریافتی مشاهده نشده" ، صفحه receiveSms.aspx باز شود.14020612
updateDatabase.aspxارتقاءسربرگ بروزرسانی> 1- متن برچسب "شماره نسخه" تغییر کند به "شماره نسخه قدیمی" 2- متن برچسب "تاریخ نسخه جاری" تغییر کند به "تاریخ تولید نسخه قدیمی"14020612
masterPage.aspxجدید1- منوی درگاه، زیر گزینه ارسال پیامک یک مورد جدید با برچسب "دریافت پیامک" اضافه شود. 2- سطح دسترسی "دریافت پیامک" اعمال شود. 3- با کلیک این گزینه صفحه جدید receiveSms.aspx باز شود.14020612
refrenceKartable.aspxارتقاءستون عملیات > دکمه حذف > در بالای جدول یک waitingProgressBar را نمایش بدهد.14020529
marketing.aspxارتقاءسشن فایل پیوست > ستون عملیات > دکمه حذف فایل پیوست > در بالای جدول یک waitingProgressBar را نمایش بدهد.14020529
reportDartUse.aspxارتقاءستون عملیات > دکمه حذف > در بالای جدول یک waitingProgressBar را نمایش بدهد.14020529
IncomingCalls.aspxارتقاءستون عملیات > دکمه حذف > در بالای جدول یک waitingProgressBar را نمایش بدهد.14020529
dailyScheduleKartable.aspxارتقاءستون عملیات > دکمه حذف > در بالای جدول یک waitingProgressBar را نمایش بدهد.14020529
12345678910...