فرم استخدامی(حداکثر حجم فایل 300KB)
(حداکثر حجم فایل 1MB)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تمایل به همکاری :
به عنوان کارآموز مایل به همکاری می باشید؟
میزان روابط عمومی خود را در کار با تلفن چگونه ارزیابی می کنید؟
میزان آشنایی خود را به زبان انگلیسی چگونه ارزیابی می کنید؟
آیا در ساعت کاری اعلام شده در تمام روزهای هفته شرایط همکاری را دارید؟ چنانچه شرایط خاصی دارید در کادر پایین فرم وارد نمایید
مهارت های شغلی:
تمایل به همکاری در زمینه:
حقوق درخواستی :