نظرسنجی خدمات پس از فروش

1- چه میزان از خدمات پس از فروش رضایت دارید؟


2- برخورد همکاران پشتیبان با مجموعه ی شما چگونه بوده است؟


3- چه میزان از سرعت و دقت همکاران پشتیبان رضایت دارید؟


4- ارتباط با پشتیبان چه مقدار به برطرف شدن مشکلات و یا سوال های شما کمک کرده است؟


5- پیشنهاد میدهید اغلب چگونه با هم در ارتباط باشیم؟


6- میزان کارایی نرم افزار در مجموعه ی شما چه قدر است؟


7- آیا نیاز به تغییرات در نرم افزار احساس می کنید؟

8- عمده ترین تغییرات مورد انتظار را در چه حوزه ای می بینید؟


9- چه میزان از توسعه و امکانات جدید نرم افزار آگاهی دارید؟


10- آیا از اکثر امکانات نرم افزار خریداری شده استفاده می کنید؟

11- آیا شما نرم افزار Pardis CRM را به دیگران پیشنهاد می دهید؟

 هرگونه انتقاد یا پیشنهاد: